Čak i oni koji ne znaju šta je bitcoin ili kako funkcioniše, verovatno su čuli o masivnim oscilacijama cena koje su uzele mesto u digitalnoj valuti. Bitcoin je napravio globalni bum u Proleće 2013 kada je cena skočila od 10 do visokih $256.

Cena Bitcoina je brzo pala na ispod $100 posle negativnih vesti da je osnivač Silk Roada, anonimnog tržišta za prodaju ilegalne robe, bio uhapšen. To opadanje je bilo praćeno obnovljenim interesima koja je pokrenuta kupovinom Bitcoina od strane Kineskih špekulanata. Kineski špekulanti su održavali cenu Bitcoina od Proleća 2013 do kraja godine preko 1200 dolara.

Od tada, cene su imale manji trend prateći vesti da je Kineska centralna banka primenila mere da obeshrabri kupovinu Bitcoina kao i bankrostvo MtGox, jedne od najvećih Bitcoin menjačnica. Posle mnogih uspona i padova tokom 2014, godina se završila u rasponu $300-$400.

Dakle, šta je to što određuje cenu Bitcoina?

Kao bilo koja druga imovina, cena Bitcoina je određena ponudom i tražnjom. Veća tražnja je ekvivalentna višim cenama, dok porast ponude izaziva prodajni pritisak. U primerima iznad, cene za Bitcoine su cvetale u Proleće 2013 kako je tražnja za anonimnim valuta porasla prateći Kiparsku finansijsku krizu, koja je zamrzla vladu i pretresla bankovne račune građana i preduzeća u državi. Onda su cene pale posle briga da bi zatvaranje Silk Roada izazvalo da korisnici tržišta prodaju njihove Bitcoine koji im ne bi više trebali.

Ista ponuda i tražnja je uticala na snabdevanje goriva daljim oporavkom i opadanjem cena Bitcoina, kako je Kina postala aktivna na tržištu, kao što je MtGox bankrostvo izazvalo negativnu senku na industriju. Sveukupno, razumevanje ponude i tražnje je bitno kada analizirate cenu Bitcoina. Da biste ovo uradili, postoje dva glavna pristupa: fundamentalni i tehnički.

Fundamentalna analiza

Sa fundamentalnom analizom, trgovci prate vesti i ekonomske događaje koje mogu da vode ka promenama u ponudi i tražnji. Skorašnji primer je bilo povećano prihvatanje Bitcoina od strane glavnih firmi, kao što su Dell, Tiger Direct, i Wikipedia.

Ovo čini lakše da potrošite Bitcoine u ovim firmama radi kupovine robe ili davanje donacija. Međutim, ove firme koriste kompanije za procesiranje plaćanja koje automatski konvertuju sve Bitcoine u dolare. Stoga, svaka kupovina povećava količinu Bitcoina koji su dostupni za prodaju na tržištu. Povećanje u Bitcoinima potrošenih u glavnim firmama se pripisuje vodećem opadanju u ceni Bitcoina od $650 do $300 od Jula do Oktobra 2014.

Sveukupno, kada koriste fundamentalnu analizu, trgovci tragaju za makro promenama koje mogu da utiču na postojeću ponudu i tražnju za Bitcoinima. Primeri mogu biti delovanje Vlade da dopusti ili zabrani trgovanje Bitcoinom, novi proizvodi da povećaju potrošačku kupovinu Bitcoina, ili prevara u kompanijama koje će biti očekivane da smanje interes korisnika za netradicionalnim novčanim proizvodima.

Tehnička analiza

Tehnička analiza je najpopularniji način na koji trgovci analiziraju cenu imovina. Za razliku od fundamentalne analize koja je korisna za određivanje dugoročnih promena u ponudi i tražnji, tehnička analiza je bolja za kratkoročne promene. Volim da koristim analogiju kada opisujem tehničku analizu. Kao što se termometar koristi za merenje temperatura, tehnička analiza meri ponudu i tražnju.

Primeri popularne tehničke analize su linije trenda, linije podrške/otpora i Bollinger trake.

Linije trenda: Linije trenda na grafikonima se koriste za pregled kada god je tražnja u porastu ili ne. Rastući trend koji otkriva tražnju je konzistentno u porastu dok silazni trendovi pokazuju da je ponuda u porastu. U primeru ispod, cene rastu od približno $350 do $385 tokom dva dana. Linija rastućeg trenda pokazuje konzistentno povećanje u tražnji za Bitcoinom. Trgovci mogu da iskoriste takav trend i da nastave da kupuju dok se trend ne prelomi. Alternativno, oni mogu kratkoročno da prodaju Bitcoine ako se trend prelomi što bi označilo da je kratkoročna tražnja opala.

Podrška/Otpor: Linije podrške prikazuje oblasti kupovne tražnje dok linije otpora otkrivaju oblasti skorašnje ponude. U primeru ispod, nakon što cena Bitcoina poraste na oko $370, one onda padaju i odskaču više nekoliko puta. Zelene linije otkrivaju da je postojala podrška na $370 gde je bila tražnja za Bitcoinima koja je održala cene od padanja. Koristeći ovu informaciju trgovac može da kupi blizu $370 pošto oni gledaju da povećanjem tražnje poguraju cene naviše. Oni bi ih onda prodali ako cene padaju ispod $370 što bi ukazivalo da je kratkoročna tražnja nestala.

Bollingerove tranke: Nazvane po njihovom kreatoru Džonu Bollingeru, Bollingerove trake su jedan od najpopularnijih tehničkih indikatora kada je u pitanju analiza cena valuta. Bollingerove trake (crvene linije) mere volatilnost u cenama. Kada cene dostignu nižu traku, to često znači da su cene ispod realnih i skok će se desiti uskoro. Suprotno je tačno kada cene dostignu gornje Bollingerove tranke. Kada trgujete sa Bellingerovim trakama, najbolje je da ih kombinujete sa drugim tehničkim merama, kao što su kupovina na nižim trakama kada cene imaju podršku ili kada su u porastu.

Ako želite da saznate kako možete da kupite Bitcoine pročitajte članak 5 Metoda za kupovinu Bitcoina sa PayPalom u 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *